«Единое окно» определяется как механизм, позволяющий сторонам, участвующим в торговых и транспортных операциях, представлять стандартизированную информацию и документы с использованием единого пропускного канала в целях выполнения регулирующих требований, касающихся импорта, экспорта и транзита»

РЕКОМЕНДАЦИЯ ЕЭК ООН № 33

  02.09.15

Протокол № 5 чергового засідання Комісії з Спрощення Формальностей Громадської Ради при Державній авіаційній службі України


м. Київ, 02 вересня 2015 р. 

Протокол № 5

чергового засідання Комісії з Спрощення Формальностей Громадської Ради

при Державній авіаційній службі України

 

                                              

Присутні: Гончаренко С.П., директор ТОВ «ФФ Карго Сервіс Україна» Пенкаускас О.М., Заступник Голови Громадської Ради при Державіаслужбі України Яценко В.А., Представники Державіаслужби України.

 

Порядок денний:

 

 1. Про стан вирішення завдань з спрощення процедур міжнародної торгівлі.
 2. Про підготовку спільного з Державіаслужбою Наказу про створення національного органу по спрощенню процедур міжнародної торгівлі.
 3. Про розробку нової інструкції з митних процедур в авіаційних пунктах пропуску за допомогою технології Єдиного вікна та e-freight.
 4. Про Сертифікацію вантажних агентів.
 5. Про зустріч провідних компаній авіавантажній галузі України з приводу обговорення можливих шляхів розвитку повітряних перевезень вантажів з/до ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
   
 1. По всіх пунктах порядку денного

 

Слухали: Яценко В.А. який:

 

1.Надав інформацію про стан вирішення завдань з спрощення процедур міжнародної торгівлі та поточну роботу громадських рад при Державіаслужбі, Мінекономрозвитку та ДФС України.

 

 1. Надав інформацію про поточні справи робочої групи з впровадження e-freight в Україні.

 

 1. Проінформував про задачу з створення у перспективі національного органу з спрощення процедур міжнародної торгівлі.

 

 1. Наголосив на проблемі з Сертифікації вантажних агентів: відстутності контролю з боку держави та дублювання Сертифікації в разі акредитації агента в ІАТА.


Вирішили: Інформацію прийняти до уваги та провести роботу з розробки нової інструкції з митних процедур в пунктах пропуску.

     

      Голосували: за – одноголосно.

 

Слухали: Овдей О. яка надала інформацію про заплановану 22-23 вересня 2015 р. зустріч провідних компаній авіа-вантажній галузі України з приводу обговорення можливих шляхів розвитку повітряних перевезень вантажів з/до ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

 

Слухали: Гончаренко С.П.. який наголосив на 2 пункти статті 100 Повітряного Кодексу України, що потребують більшої уваги й можливої розробки підзаконних документів, а також на тому, що з переходом на електронний документообіг залишаються поза увагою функції емітента з підтримання в актуальному стані архівної інформації, її достовірності в якості доказової бази при розгляді позовів до нього, як до власника цієї інформації. Особливої уваги потребує розгляд ситуацій в разі взаємодії в процесі оформлення перевезення кількох посередників зі своїми АС, хоча кінцевим відповідачем завжди є емітент.

Вирішили: Інформацію прийняти до уваги та донести до відповідальних з зазначених тем.

     

      Голосували: за – одноголосно.

 

 

Голова Коміcії

з Спрощення Формальностей

ГромадськоїРади 

при Державіаслужбі України                                                                                         Яценко В.А.


 

Секретар комісії                                                                       Пенкаускас О.М.