«Единое окно» определяется как механизм, позволяющий сторонам, участвующим в торговых и транспортных операциях, представлять стандартизированную информацию и документы с использованием единого пропускного канала в целях выполнения регулирующих требований, касающихся импорта, экспорта и транзита»

РЕКОМЕНДАЦИЯ ЕЭК ООН № 33

  05.11.18

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ № 671 від 03.08.2018 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на повітряному транспорті»


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.08.2018 № 671

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
11 вересня 2018 р. 
за № 1036/32488

Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на повітряному транспорті

Відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіаціючастини другої статті 246 Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» та Порядку митного оформлення військової техніки, у тому числі військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 63, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виконання митних формальностей на повітряному транспорті, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України:

від 06 квітня 2004 року № 240 «Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 522/9121 (із змінами);

від 18 лютого 2006 року № 137 «Про затвердження Правил застосування спрощеного порядку здійснення митного контролю предметів, що переміщуються громадянами, які прямують авіаційним транспортом», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 березня 2006 року за № 217/12091.

3. Державній фіскальній службі України доопрацювати відповідні програмні модулі автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор».

4. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Державній фіскальній службі України забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі ДФС.

6. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

В.о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра інфраструктури України

Голова Державної регуляторної служби України

В.о. Голови Державної 
фіскальної служби України

Голова Державної авіаційної служби України

В.о. Голови Державної 
прикордонної служби України В. Довгань 

 К. Ляпіна 


 М.В. Продан 

 О. Більчук 


 В. Серватюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
03 серпня 2018 року № 671

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
11 вересня 2018 р. 
за № 1036/32488

ПОРЯДОК 
виконання митних формальностей на повітряному транспорті

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини другої статті 246 Митного кодексу України (далі — Кодекс) з метою визначення порядку виконання митних формальностей під час здійснення митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються ними.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

авіаційна вантажна накладна - документ, що засвідчує про укладення договору про повітряне перевезення товарів, прийняття товарів до перевезення та визначає умови перевезення;

Класифікатор - Класифікатор ДФС, митниць ДФС та їх структурних підрозділів;

орган доходів і зборів - орган доходів і зборів ДФС, у зоні діяльності якого знаходиться пункт пропуску для повітряного сполучення.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у КодексіПовітряному кодексі України та Типовій технологічній схемі здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451.

3. Повітряні судна (далі — ПС) і товари, що переміщуються через митний кордон України повітряним транспортом, підлягають митному контролю та митному оформленню.

Митний контроль ПС і товарів здійснюється виключно органом доходів і зборів у формах та обсязі, визначених за результатами застосування системи управління ризиками, в тому числі із використанням інформаційних технологій, і завершується митним оформленням відповідно до вимог законодавства.

4. Якщо під час виконання міжнародного рейсу ПС здійснює декілька посадок на митній території України, митний контроль товарів і ПС здійснює орган доходів і зборів у першому міжнародному аеропорту під час прибуття ПС на митну територію України та в останньому міжнародному аеропорту під час вибуття ПС за межі митної території України.

5. Органи доходів і зборів у пунктах пропуску для повітряного сполучення взаємодіють з державними органами, що здійснюють санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний, радіологічний контроль, контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, координують їх роботу в зонах митного контролю у порядку, встановленому Кодексом та іншими законами України.

6. Взаємодія контрольних органів і служб, загальний порядок та послідовність проведення всіх видів контролю у пункті пропуску через державний кордон для повітряного сполучення (далі — пункт пропуску) визначаються технологічною схемою пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів, яка розробляється для кожного пункту пропуску і затверджується керівником органу охорони державного кордону за погодженням з керівником органу доходів і зборів.

7. У пунктах пропуску, на стоянках ПС та в інших місцях, передбачених у міжнародних аеропортах для митного контролю й митного оформлення ПС і товарів, органом доходів і зборів за погодженням з органом охорони державного кордону та адміністрацією аеропорту створюються зони митного контролю.

8. Місце стоянки ПС для проведення митного контролю, вивантаження або навантаження товарів, а також посадки й висадки пасажирів визначає адміністрація міжнародного аеропорту за погодженням з органом доходів і зборів та органом охорони державного кордону.

Зміна такого місця проводиться з відома органу доходів і зборів й органу охорони державного кордону, за винятком випадків аварії чи дій обставин непереборної сили. Водночас адміністрація міжнародного аеропорту негайно повідомляє про це орган доходів і зборів та орган охорони державного кордону.

9. Митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються членами екіпажу ПС, можуть бути здійснені як безпосередньо на борту ПС, так і в іншому місці, визначеному адміністрацією міжнародного аеропорту за погодженням з органом доходів і зборів.

10. З метою прискорення та спрощення митних процедур авіаперевізник, або експлуатант аеропорту, або суб’єкт наземного обслуговування надсилає у встановленому порядку попередню інформацію про членів екіпажу, пасажирів, імпортні, експортні та транзитні вантажі, які перевозяться ПС (далі — попередня інформація).

Орган доходів і зборів використовує попередню інформацію під час визначення форм митного контролю ПС і товарів, що переміщуються ними.

11. Митний контроль та митне оформлення військової техніки, у тому числі військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України з використанням ПС, здійснюються відповідно до статті 252 Кодексу та з урахуванням вимог Порядку митного оформлення військової техніки, у тому числі військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 63.

12. У разі виявлення порушень митних правил або інших порушень законодавства України на будь-якому етапі здійснення митного контролю й митного оформлення ПС і товарів, що перевозяться ними, посадова особа органу доходів і зборів зобов’язана вжити заходів, передбачених законодавством, з метою запобігання протиправним діям і притягнення до відповідальності винних осіб.

13. До внесення відповідних змін до програмних модулів Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (далі — АСМО «Інспектор»), ведення яких передбачено цим Порядком, для контролю і обліку переміщення ПС та товарів органом доходів і зборів ведуться необхідні журнали у паперовому (електронному) вигляді.

ІІ. Митний контроль і митне оформлення ПС, що виконує міжнародний рейс

1. Адміністрація міжнародного аеропорту щодня інформує орган доходів і зборів у строки та за формою, погодженою з ним, про план польотів ПС на добу та протягом доби (про його поточне виконання і внесення змін до нього). Водночас повідомляються номер рейсу, маршрут руху, тип ПС, кількість пасажирів, термінал, в якому пасажири проходитимуть контроль, номер стоянки ПС і уточнюється порядок доставки посадових осіб контрольних служб на стоянку ПС (зі стоянки ПС).

Час початку митного контролю ПС, що прибуває на митну територію України (вибуває з митної території України), встановлюється з урахуванням розкладу руху ПС.

2. Для здійснення митного контролю командир ПС подає посадовій особі органу доходів і зборів документи, передбачені статтею 335 Кодексу.

3. Посадова особа органу доходів і зборів перевіряє наявність усіх документів, повноту даних, унесених до генеральної декларації, опитує командира ПС щодо наявності на борту ПС товарів, у тому числі таких, що надійшли без товаросупровідних документів, або документів, що надійшли без товарів. Після перевірки проставляє на генеральній декларації відбиток штампа «Під митним контролем» та робить відповідні записи у разі наявності зауважень або застережень.

4. За результатами застосування системи управління ризиками, в тому числі із використанням інформаційних технологій та урахуванням попередньої інформації, посадова особа органу доходів і зборів приймає рішення щодо необхідності проведення огляду ПС. Про таке рішення посадова особа органу доходів і зборів повідомляє представника міжнародного аеропорту або перевізника.

У разі прийняття рішення про здійснення митного контролю ПС документально (без присутності посадових осіб органу доходів і зборів на борту ПС) додатково повідомляється орган охорони державного кордону.

5. Огляд ПС здійснюється тільки в присутності представника перевізника і за його результатами складається акт про проведення огляду (переогляду) встановленої форми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 636, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 червня 2012 року за № 1004/21316.

6. Митний контроль і митне оформлення ПС, яким перевозяться офіційні державні делегації, здійснюються без митного огляду.

7. За відсутності зауважень посадова особа органу доходів і зборів проставляє на генеральній декларації відбиток особистої номерної печатки.

За наявності зауважень посадова особа органу доходів і зборів зазначає їх у генеральній декларації, відбиток особистої номерної печатки проставляється після усунення таких зауважень.

Також посадова особа органу доходів і зборів проставляє відповідні відмітки на каргоманіфесті й інших документах, що були надані для здійснення митного контролю та митного оформлення ПС.

8. Декларування ПС, що переміщується через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), здійснюється у відповідному митному режимі з поданням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа (далі — митна декларація) у встановленому порядку.

Декларування ПС, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, здійснюється без надання митної декларації. Відомості про таке ПС зазначаються у генеральній декларації.

9. Вибуття ПС за межі митної території України можливе тільки після завершення всіх передбачених законодавством України видів контролю та з дозволу адміністрації міжнародного аеропорту, органу доходів і зборів та органу охорони державного кордону.

10. У справах органу доходів і зборів залишається по одному примірнику генеральної декларації, каргоманіфесту й інших документів, що були підставою для здійснення митного контролю та митного оформлення ПС, з відмітками органу доходів і зборів.

11. Інформація про оформлення ПС вноситься до програмного модуля «Журнал пункту пропуску» АСМО «Інспектор».

ІІІ. Контроль за реекспортом/реімпортом ПС, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України

1. Контроль за реекспортом/реімпортом ПС здійснює орган доходів і зборів, в зоні діяльності якого ПС було тимчасово ввезено/вивезено.

2. У випадках, встановлених законодавством, командир ПС разом з документами, передбаченими статтею 335 Кодексу, подає органу доходів і зборів зобов’язання командира судна про реекспорт/реімпорт повітряного судна (далі — Зобов’язання) за формою, наведеною в додатку до цього Порядку.

Бланк Зобов’язання може бути роздрукований із мережі Інтернет. Форму Зобов’язання оприлюднюють Міністерство фінансів України та Державна фіскальна служба України на своїх офіційних веб-сайтах.

Зобов’язання подається у двох примірниках. Допускається подання Зобов’язання, заповненого українською чи англійською мовою.

3. Якщо під час виконання міжнародного рейсу ПС здійснює декілька посадок на митній території України:

Зобов’язання про реекспорт ПС оформлюється органом доходів і зборів у першому міжнародному аеропорту прибуття ПС на митну територію України та передається командиром ПС органу доходів і зборів в останньому міжнародному аеропорту відправлення з митної території України;

Зобов’язання про реімпорт ПС оформлюється органом доходів і зборів в останньому міжнародному аеропорту відправлення з митної території України та передається командиром ПС органу доходів і зборів у першому міжнародному аеропорту прибуття ПС на митну територію України.

4. Один примірник оформленого Зобов’язання передається командиру ПС для подання при зворотному вивезенні/ввезенні ПС, а другий — залишається у справах органу доходів і зборів, яким було оформлено Зобов’язання.

Орган доходів і зборів, якому було надано Зобов’язання, ставить його на контроль шляхом унесення відповідної інформації до програмного модуля «Зобов’язання по транспортним засобам» АСМО «Інспектор».

5. Посадова особа органу доходів і зборів на підставі інформації про виліт ПС з аеропорту України та приліт його в аеропорт України, яка щодня отримується від Державного підприємства обслуговування повітряного руху України в установленому порядку, вносить до програмного модуля «Зобо-в?язання по транспортним засобам» АСМО «Інспектор» відмітку про виконання Зобов’язання.

6. Примірник Зобов’язання, який залишається на контролі у справах органу доходів і зборів, зберігається в окремій справі та знімається з контролю після виконання наданого зобов’язання про реекспорт/реімпорт ПС.

Зняття Зобов’язання з контролю проводиться таким чином:

якщо реекспорт/реімпорт ПС та тимчасове ввезення/вивезення ПС відбуваються в межах одного аеропорту, посадова особа органу доходів і зборів, у зоні діяльності якого розташований цей аеропорт, перевіряє наявність інформації про виконання Зобов’язання у програмному модулі «Зобов’язання по транспортним засобам» АСМО «Інспектор» та проставляє на обох примірниках Зобов’язання (один примірник подає капітан ПС, другий — зберігає орган доходів і зборів) відбиток особистої номерної печатки;

якщо реекспорт/реімпорт ПС відбувається через інший аеропорт, ніж аеропорт тимчасового ввезення/вивезення ПС, то посадова особа органу доходів і зборів, яка здійснила митний контроль і митне оформлення ПС при реекспорті/реімпорті, проставляє на примірнику Зобов’язання, поданому командиром ПС, відбиток особистої номерної печатки та вносить до програмного модуля «Зобов’язання по транспортним засобам» АСМО «Інспектор» інформацію про виконання Зобов’язання. Посадова особа органу доходів і зборів, у справах якого перебуває на контролі другий примірник Зобов’язання, перевіряє внесення інформації про виконання Зобов’язання у програмному модулі «Зобов’язання по транспортним засобам» АСМО «Інспектор» і за наявності такої інформації проставляє на другому примірнику Зобов’язання відбиток особистої номерної печатки із зазначенням дати оформлення реекспорту/реімпорту ПС, коду органу доходів і зборів згідно з Класифікатором та номер особистої номерної печатки посадової особи органу доходів і зборів, яким здійснено контроль і митне оформлення ПС при реекспорті/реімпорті.

7. Встановлення та продовження строку тимчасового ввезення/вивезення, який зазначається у Зобов’язання, здійснюється відповідно до положень глав 1819Кодексу. У разі якщо продовження строку тимчасового ввезення/вивезення здійснює інший орган доходів і зборів, ніж той, якому було надано Зобов’язання, такий орган доходів і зборів має поінформувати про своє рішення орган доходів і зборів, якому було надано Зобов’язання.

Продовження строку тимчасового ввезення/вивезення ПС здійснюється шляхом накладення керівником органу доходів і зборів чи уповноваженою ним особою відповідної резолюції на заяві командира ПС і внесення інформації про продовження строку тимчасового ввезення/вивезення ПС до програмного модуля «Зобов’язання по транспортним засобам» АСМО «Інспектор» у день прийняття такого рішення.

На примірнику Зобов’язання, що перебуває на контролі в органі доходів і зборів, учиняється запис «Продовжено до ____ ______________ 20____» та зазначається код органу доходів і зборів згідно з Класифікатором, яким було продовжено строк тимчасового ввезення/вивезення ПС.

8. Щодня уповноважена особа органу доходів і зборів, у зоні діяльності якого знаходиться міжнародний аеропорт, через який здійснюється ввезення/вивезення ПС, переглядає інформацію в програмному модулі «Зобов’язання по транспортним засобам» АСМО «Інспектор» щодо внесення відміток про виконання Зобов’язань або про зворотне вивезення/ввезення ПС.

У разі закінчення строку тимчасового ввезення/вивезення ПС і відсутності інформації про його реекспорт/реімпорт уповноважена особа негайно вживає заходів для з’ясування причин і обставин відсутності такої інформації, встановлення місцезнаходження ПС, а також вивчає питання наявності ознак порушення митних правил під час переміщення цього ПС. Інформація про результати проведених заходів надається старшому зміни або керівнику підрозділу органу доходів і зборів.

У разі виявлення фактів порушення строків тимчасового ввезення/вивезення ПС, встановлених у Зобов’язанні, посадова особа органу доходів і зборів, яка виявила це порушення, складає протокол про порушення митних правил, форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 № 652, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 червня 2012 року за № 1015/21327 (із змінами).

9. У випадках, встановлених законодавством, коли командир ПС Зобов’язання не подає, для здійснення контролю за реекспортом/реімпортом ПС використовується інформація про виліт ПС з аеропорту України та приліт його в аеропорт України, що отримується від Державного підприємства обслуговування повітряного руху України в установленому порядку.

IV. Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються ПС

1. Митний контроль товарів, що ввозяться на митну територію України

1. Товари, що ввозяться ПС на митну територію України, розміщуються на складі. Вивантаження товарів з борту ПС проводять уповноважені представники міжнародного аеропорту або перевізника після закінчення прикордонного контролю та з дозволу і під контролем органу доходів і зборів.

Для отримання дозволу на вивантаження товарів з ПС командир ПС подає посадовій особі органу доходів і зборів документи, передбачені статтею 335 Кодексу.

2. Посадова особа органу доходів і зборів перевіряє наявність усіх документів, повноту (відповідність) даних, унесених до генеральної декларації, опитує командира ПС щодо наявності на борту ПС товарів, що надійшли без товаросупровідних документів, або наявності документів, що надійшли без товарів.

За відсутності зауважень надає дозвіл на вивантаження товарів з ПС та проставляє на генеральній декларації, каргоманіфесті, авіаційних вантажних накладних та інших товаросупровідних документах відбиток штампа «Під митним контролем».

На зазначених документах посадова особа органу доходів і зборів має право робити написи із застереженнями, які регулюють процеси вивантаження товарів та перевезення їх на склад.

3. У разі виявлення під час вивантаження розбіжностей в наявній кількості товарів (місць товарів) з даними, зазначеними у поданих документах, та/або місць із пошкодженою упаковкою посадова особа органу доходів і зборів робить про це запис у авіаційній вантажній накладній із зазначенням кількості таких місць та завіряє його особистим підписом і відбитком штампа «Під митним контролем».

Відомості про вивантаження з борту ПС товарів, що надійшли без документів, про кількість місць із пошкодженою упаковкою та про перевезення їх на склад вносить уповноважений представник міжнародного аеропорту або перевізника до каргоманіфесту. Ці відомості засвідчуються підписами уповноважених представників міжнародного аеропорту або перевізника, а також посадової особи органу доходів і зборів.

Товари, що надійшли без документів, розміщуються на складі окремо від інших товарів.

Документи, що надійшли без товарів, повертаються уповноваженому представникові перевізника.

Товари, що надійшли у спеціалізованих авіаційних контейнерах з пристроями для пломбування й накладеним митним забезпеченням, переміщуються на склад із занесенням до каргоманіфесту даних про кількість і номери накладеного митного забезпечення.

4. У разі вивантаження з борту ПС товарів, які не будуть розміщуватись на складі (поштові відправлення, експрес-відправлення тощо), посадова особа органу доходів і зборів робить про це відмітки в каргоманіфесті.

5. Перевезення товарів на склад проводиться транспортними засобами міжнародного аеропорту або перевізника транспортними коридорами (маршрутами), спеціально встановленими адміністрацією аеропорту та погодженими з органом доходів і зборів.

6. Уповноважений представник міжнародного аеропорту або перевізника, відповідальний за доставку товарів на склад, у каргоманіфесті (на авіаційних вантажних накладних або товаросупровідних документах) робить запис «Прийнято до перевезення _________ місць та товаросупровідні документи». Запис засвідчується особистим підписом цього представника із зазначенням дати, його посади, прізвища та ініціалів.

Один примірник каргоманіфесту з таким записом залишається у посадової особи органу доходів і зборів, якою було надано дозвіл на вивантаження товарів з ПС та перевезення їх на склад.

7. Операції з переміщення товарів з борту ПС на склад контролюють посадові особи органу доходів і зборів, яким було надано дозвіл на вивантаження товарів із ПС та перевезення їх на склад, документально або безпосередньо.

Документальний контроль здійснюється шляхом перевірки документів і відомостей про товари, необхідних для такого контролю.

Безпосередній контроль здійснюється шляхом особистого супроводження посадовою особою органу доходів і зборів операцій з вивантаження, переміщення і поміщення товарів з борту ПС на склад.

8. Вивантаження товарів з транспортного засобу міжнародного аеропорту або перевізника для поміщення на склад здійснюється за наявності на каргоманіфесті відбитка штампа «Під митним контролем», проставленого посадовою особою органу доходів і зборів, яка контролює поміщення товарів на цей склад.

9. Розпакування й перепакування місць із пошкодженою упаковкою, а також перевірка кількості товарів (місць товарів), щодо яких виявлена невідповідність, проводяться на складі під контролем посадової особи органу доходів і зборів. Водночас уповноважений представник міжнародного аеропорту, перевізника та/або власника товару складає акт про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю, про пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування або про їх втрату, форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15 березня 2018 № 364, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2018 року за № 421/31873.

10. Вивезення товарів за межі складу дозволяється, якщо ці товари:

оформлені відповідно до заявленого митного режиму;

направляються під митним контролем в інший орган доходів і зборів ДФС (інший підрозділ органу доходів і зборів) для їх подальшого митного оформлення;

вивозяться за межі митної території України у разі наявності заборони на їх увезення або відмови інших контролюючих органів у пропуску цих товарів на митну територію України;

в інших випадках, передбачених законодавством України, з письмового дозволу керівництва органу доходів і зборів.

11. Орган доходів і зборів веде облік товарів, що переміщуються з борту ПС на склад та вивозяться зі складу, і контролює їх переміщення до розміщення в заявлений митний режим із використанням програмного модуля «Митний облік» АСМО «Інспектор».

12. Документи, що були підставою для пропуску товарів через митний кордон України, зберігаються у справах органу доходів і зборів.

2. Митний контроль товарів, що вивозяться за межі митної території України

1. Товари, що вивозяться за межі митної території України, розміщуються на складі, з якого здійснюватиметься їх подальше переміщення на борт ПС.

Розміщення товарів проводиться з дозволу та під контролем посадової особи органу доходів і зборів на підставі авіаційних вантажних накладних і товаросупровідних документів.

Документи, що є підставою для розміщення товарів на складі, реєструються органом доходів і зборів.

2. Підставою для вивезення товарів зі складу для завантаження їх на борт ПС є документи, що свідчать про завершення митного оформлення цих товарів (митна декларація, каргоманіфест, авіаційні вантажні накладні, інші товаросупровідні документи).

3. Посадова особа органу доходів і зборів перевіряє відповідність даних, зазначених у каргоманіфесті, даним, зазначеним в авіаційних вантажних накладних та товаросупровідних документах. За відсутності зауважень надає дозвіл на вивезення товарів зі складу для подальшого перевезення їх до борту ПС та проставляє на каргоманіфесті відбиток штампа «Під митним контролем».

З метою контролю процесів вивантаження товарів зі складу та перевезення їх до ПС посадова особа органу доходів і зборів має право на каргоманіфесті (авіаційних вантажних накладних) робити написи із застереженнями, які є обов’язковими для виконання всіма особами, які беруть участь у цих процесах.

4. Перевезення товарів проводиться транспортними засобами міжнародного аеропорту або перевізника транспортними коридорами (маршрутами), спеціально встановленими адміністрацією аеропорту та погодженими з органом доходів і зборів.

5. Після навантаження товарів у транспортний засіб уповноважений представник міжнародного аеропорту або перевізника у каргоманіфесті або авіаційних вантажних накладних чи товаросупровідних документах робить запис «Прийнято до перевезення _________ місць та товаросупровідні документи».

Цей представник засвідчує запис особистим підписом із зазначенням дати, посади, прізвища та ініціалів.

Один примірник каргоманіфесту з таким записом передається посадовій особі органу доходів і зборів, якою надано дозвіл на вивезення товарів зі складу.

6. Переміщення товарів зі складу в спеціальних авіаційних контейнерах з накладеним митним забезпеченням для навантаження на борт ПС здійснюється із занесенням до каргоманіфесту даних про кількість і номери накладеного митного забезпечення.

7. Операції з переміщення товарів зі складу і навантаження на борт ПС контролюються посадовими особами органу доходів і зборів документально або безпосередньо, як це визначено у пункті 7 глави 1 цього розділу.

8. Посадова особа органу доходів і зборів, яка здійснює митне оформлення вибуття ПС, проводить перевірку відповідності товарів (місць товарів) даним, зазначеним у каргоманіфесті, авіаційних вантажних накладних і товаросупровідних документах. За відсутності зауважень проставляє відбиток особистої номерної печатки на каргоманіфесті.

Відбиток особистої номерної печатки на каргоманіфесті є дозволом на навантаження товарів на борт ПС та вивезення їх за межі митної території України.

9. Документи, що були підставою для пропуску товарів через митний кордон України, зберігаються у справах органу доходів і зборів.

10. Орган доходів і зборів здійснює облік товарів, що переміщуються зі складу на борт ПС та вивозяться за межі митного кордону України, з використанням програмного модуля «Митний облік» АСМО «Інспектор».

V. Митний контроль і митне оформлення товарів (у тому числі особистих речей), що перевозять пасажири на борту ПС

1. Товари (у тому числі особисті речі), що переміщуються у супроводжуваному багажі та ручній поклажі пасажирів ПС (далі — багаж), підлягають декларуванню органу доходів і зборів у встановленому порядку.

2. Митний контроль і митне оформлення багажу пасажирів ПС здійснюють посадові особи органу доходів і зборів у зоні митного контролю із застосуванням двоканальної системи митного контролю («зелений коридор»/«червоний коридор»).

«Зелений коридор» призначений для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню.

«Червоний коридор» призначений для всіх інших громадян.

Кожний канал має чітке маркування, а саме:

канал «червоний коридор» — позначається написом «Червоний коридор» («RED CHANNEL») та зображенням на білому фоні квадрата червоного кольору з написом «ТОВАРИ ДЛЯ ПИСЬМОВОГО ДЕКЛАРУВАННЯ» («GООDS ТО DЕСLАRЕ»);

канал «зелений коридор» — позначається написом «Зелений коридор» («GREEN CHANNEL») та зображенням на білому фоні восьмикутника зеленого кольору з написом «ТОВАРИ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПИСЬМОВОМУ ДЕКЛАРУВАННЮ» («NОТНING ТО DЕСLАRЕ»).

Місця здійснення митних формальностей посадові особи органу доходів і зборів позначають написами «ОРГАН ДОХОДІВ І ЗБОРІВ» («СUSТОМS»).

Написи виконуються українською та англійською мовами.

Початок «зеленого коридору» та «червоного коридору» позначаються лініями зеленого та червоного кольору відповідно. Кінець «зеленого коридору» та «червоного коридору» співпадає з межами, що позначають закінчення зони митного контролю.

Безпосередньо перед двоканальною системою створюється інформаційна зона, яка надає можливість громадянину зробити свідомий вибір відповідного каналу («зелений коридор» або «червоний коридор»), для проходження митного контролю.

В інформаційній зоні розміщуються стислі довідки щодо порядку переміщення громадянами багажу через митний кордон України, порядку використання двоканальної системи, попередження про відповідальність за порушення митних правил, інша актуальна інформація щодо вимог законодавства України з питань державної митної справи.

Також у цій зоні облаштовуються місця для заповнення митних декларацій, розміщуються чисті бланки митних декларацій та зразки їх заповнення.

Громадянин самостійно обирає відповідний канал («зелений коридор» або «червоний коридор») для проходження митного контролю.

Перетин громадянином зеленої лінії, яка позначає початок «зеленого коридору», вказує, що для проходження митного контролю ним обрано «зелений коридор», і декларування здійснюється шляхом вчинення дій.

3. За результатами застосування системи управління ризиками, в тому числі із використанням інформаційних технологій і врахуванням попередньої інформації, та/або якщо є підстави вважати, що у багажі громадянина переміщуються товари з порушенням встановленого порядку, орган доходів і зборів має право провести огляд, а в разі необхідності — переогляд багажу з його розпакуванням.

На вимогу посадової особи органу доходів і зборів громадянин зобов’язаний пред’явити вміст багажу.

4. Багаж громадян перебуває під митним контролем з моменту переміщення його у зону митного контролю.

Митний контроль багажу громадян закінчується:

у разі ввезення/вивезення на/з митну/митної територію/території України і обрання громадянином «зеленого коридору» — з моменту його переміщення за межі зони митного контролю;

у разі ввезення/вивезення на/з митну/митної територію/території України і обрання громадянином «червоного коридору» — після здійснення його митного оформлення в повному обсязі, за винятком митних режимів, які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії митного режиму.

5. У разі виявлення факту порушення громадянином митних правил посадова особа органу доходів і зборів вживає заходів, передбачених законодавством України.

6. Вивантаження багажу, доставку його у зону митного контролю після прибуття ПС здійснює уповноважений представник міжнародного аеропорту або перевізника під контролем митного органу.

7. Переміщення багажу на борт ПС, що вибуває, здійснюється з дозволу митного органу після закінчення його митного контролю.

8. Багаж, що прямує транзитом через територію України, переміщує на борт ПС, яке здійснюватиме його подальше перевезення, уповноважений представник міжнародного аеропорту або перевізника під контролем органу доходів і зборів.

У разі відсутності такого ПС багаж доставляється в зону митного контролю, де він перебуває під контролем органу доходів і зборів до прибуття ПС, яке здійснюватиме його подальше перевезення.

9. Посадка пасажирів на борт ПС проводиться з дозволу органу доходів і зборів й органу охорони державного кордону за погодженням з командиром ПС або уповноваженим представником авіаперевізника.

Директор Департаменту 
митної політики


О.П. Москаленко